Informationer

Adresse: Østerbrogade 142, 1.th, 2100 København Ø

Telefon: Tlf. 35 26 61 01

På hjemmesiden under “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter og stille korte spørgsmål til lægen samt modtage svar på prøver.

Daglig telefontid hos lægen kl. 8-9:

I dette tidsrum kan du henvende dig vedr. akut sygdom, prøvesvar mv.

Ved akut sygdom hos dig selv eller dit barn kan du få tid samme dag.

Sekretær telefontid: mandag, tirsdag & torsdag kl. 9 – 12,
fredag kl. 9.30 – 12

I dette tidsrum kan du bestille tid, forny recepter, få prøvesvar mv.

Alle hverdage ml. kl. 13-16 kan man ringe ved akut sygdom, men man kan blive viderestillet til den læge i området, der har vagttelefonen.

Alle dage kl. 16-8 : Kontakt Akuttelefonen på tlf.: 1813

Ved livstruende sygdom ring 112

Se link: Privatlivspolitik

Se link: Utilsigtede hændelser og klager

Se link: Hovedpinedagbøger